Yaşar Holding Ocak - Şubat - Mart, 2018

e-bülten

“NE BULDU, NE BIRAKTI” ADLI KİTABIN DAĞITIMI YAPILDI

Vakfımız, Cumhuriyet’imizin 75’inci yıldönümü vesilesiyle Atatürk’ün Hakimiyet-i Milliyesi’nden kalabilmiş son kalem, tarihçi-yazar Cemal Kutay’ın aylar süren araştırma ve çalışmalarının ürünü olan “Ne Buldu, Ne Bıraktı” adlı eserini gelecek nesillere armağan etmenin gururunu 1998 yılında yaşamıştır. Cemal Kutay’ın bu dev eseri, Vakfımızın Türk kültürüne verdiği en önemli hizmetlerden biridir.

Atatürk’ümüzün aramızdan ayrılışının 79. yılında ikinci kez basımı yapılan kitap, O’nun “ne bulduğu” yanında, “ne bıraktığı”nı ve “ne dediği” yanında, O’nun için “ne dediler”i anlatmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada yarattığı etki ve izlenimlerin merak ve keyifle okuması amacıyla Üniversitelerin Kütüphanelerine, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümlerine ve Türkiye genelindeki İl Halk Kütüphaneleri’ne dağıtımı yapıldı.