Yaşar Holding Nisan - Mayıs - Haziran, 2018

e-bülten

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RESİM SANATI VE YENİ SANAT YAKLAŞIMLARI” ADLI PANEL CERMODERN SANATLAR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

37.Dyo Sanat Ödülleri etkinlikleri kapsamında sergilerin yapıldığı 4 ilde panel düzenleyen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Eskişehir’den sonra üçüncü paneli 4 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Cermodern Sanatlar Merkezi’nde düzenledi. Panelde “Dünyada ve Türkiye’de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları” konuşuldu.

Panelin oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Atilla İlkyaz yaptı. Panele, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Şeniz Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Kıran, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Semih Çınar konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, soyut dışavurumculuk ile başlayan dünya resim sanatının ve Türk resim sanatının gelişimi konuşuldu. Dünya ve Türkiye’de resim sanatında iz bırakmış sanatçıların eserlerinin de karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği panele Ankara’da yer alan üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Sanat Tasarım Fakültelerinden öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda sanatsever katıldı.