Yaşar Holding Nisan - Mayıs - Haziran, 2018

e-bülten

“OTİZMDE SANAT VE SPOR ÇALIŞMALARININ ZİHİNSEL GELİŞİME KATKISI” ADLI PANEL 17 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAŞAR ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın otizm konusunda düzenlediği panellerden ikincisi, “Otizmde Sanat ve Spor Çalışmalarının Zihinsel Gelişime Katkısı” başlığıyla 17 Nisan 2018 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde yapıldı.

Panelin oturum başkanlığını Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör yaparken; Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof.Dr.Şükrü Torun, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Mehmet Yanardağ, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Halil Sarol panele konuşmacı olarak katıldı.

Müzik ve sporun otizmli bireylerin gelişmesine etkisinin anlatıldığı panelde açılış konuşmasını yapan Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör, “Spor ve müzik otizmli bireylerin yaşamında mutlaka olmalı. Otizmle savaşmak ve başarılı olmak için sportif ve sanatsal faaliyetlere devam etmek gerekiyor’’ dedi. Ergin Güngör; Yaşar Üniversitesi ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yıllardır İzmir’de böyle bir toplumsal hizmet faaliyetini yürütmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Otizmde müzik ve müzik terapi konusunda deneyimlerini aktaran Prof.Dr.Şükrü Torun, ’’Müzik, beyinde hemen her alanı içine alan ve en yaygın işlem şebekeleri ile doğrudan etkileşimde bulunan güçlü bir araçtır. Günümüzde diğer birçok hastalık ve bozuklukta olduğu gibi otizm spektrum bozukluğunda da konuşma, sosyal etkileşim, tepki verme konularında nöral senkronizasyon bozukluğunu gidermede müzik terapi etkili rol alır. Müzikle terapi otizmli bireylerin dil, konuşma, sosyal etkileşim yetersizliklerini ortadan kaldırma konusunda etklilidir’’ diye konuştu.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Halil Sarol konuşmasında, son araştırmalara göre Dünya’da her 68 çocuktan birinin otizmden etkilendiğini ve bu sayının giderek arttığını ifade etti. Dr. Sarol, ”Fiziksel aktivite ve spor tüm bireyler için faydalıdır. Fiziksel aktivite ve sporun özellikle otizmli bireyler üzerinde basmakalıp ve tekrarlayıcı davranışları azalttığı, motor becerileri geliştirdiği, sosyal ve iletişim becerilerine olumlu katkılar yaptığı görülmektedir’’dedi.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Yanardağ, “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Fiziksel Aktivite ve Sporun Önemi” başlıklı sunumunu yaparak katılımcılara konuyla ilgili çeşitli güncel ve bilimsel bilgiler aktardı. Dr.Yanardağ konuşmasında, fiziksel aktivite için dayanaklar, otizmli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımı için risk faktörü olan tanısal özellikler, otizmli bireylerin fiziksel aktivite ortamlarında sergilediği davranışlar, motor ve hareket özellikleri ve konuyla ilgili yaptığı araştırma sonuçlarına yer verdi.

Ailelerin ve eğitmenlerin yoğun katılım gösterdiği panelin sonunda oturum başkanı Ergin Güngör panelistlere günün anısına plaket takdim etti.