Yaşar Holding Temmuz - Ağustos - Eylül, 2017

e-bülten

CEMAL KUTAY’A AİT “NE BULDU, NE BIRAKTI” ADLI KİTABIN İKİNCİ BASKISI YAPILDI

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ana amaçlarından biri, Atatürk’ün kişiliği, ilkeleri ve tarihi rolünün topluma ve sonraki kuşaklara daha iyi tanıtılması için bu amaçla daha önce kurulmuş olan bilim ve araştırma kurumlarının da iş birliğini sağlayarak, araştırmalar derlemeler yapmak ve bunların Türkçe ve yabancı dillerde yayınını ve tanıtılmasını sağlamaktır.

Bu amaçla çeşitli bilim adamlarının Atatürk ile ilgili eserleri Vakıfça yayımlanmıştır. Vakıf ayrıca Atatürk ile ilgili sempozyum, seminer gibi çeşitli bilimsel faaliyetlere destek vermekte, çeşitli öğretim kurumlarına Atatürk köşeleri yaptırmaktadır.

Vakfımız, Cumhuriyet’imizin 75’inci, yıldönümü vesilesiyle; Atatürk’ün Hakimiyet-i Milliyesi’nden kalabilmiş son kalem, tarihçi-yazar Cemal Kutay’ın aylar süren araştırma ve çalışmalarının ürünü “Ne Buldu, Ne Bıraktı” adlı eserini gelecek nesillere armağan etmenin de gururunu 1998 yılında yaşamıştır. Cemal Kutay’ın bu dev eseri, Vakfın Türk kültürüne verdiği en önemli hizmetlerden biridir.

Ülkemizin kıdemli Türk tarihçisi ve yazarı Cemal Kutay’a ait “Ne Buldu, Ne Bıraktı” isimli kitabın ikinci baskısı, yoğun talep üzerine, 2017 Eylül ayında yapılmıştır.

Bu kitap, Atatürk’ümüzün aramızdan ayrılışının 60’ıncı yılında, O’nun “ne bulduğu” yanında, “ne bıraktığı”nı ve “ne dediği” yanında, O’nun için “ne dediler”i anlatmakta olup, dünyada yarattığı etki ve izlenimlerini okuyucuları ile paylaşmaktadır.