Kongre, Panel, Sempozyum ve Bilimsel Çalışmalar

 

1974 yılında toplumun eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişimini desteklemek amacıyla kurulan ve 1998 yılından bu yana kültürel mirasımızın ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere taşınmasına olan desteğini sürdüren Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Mayıs ayı itibarıyla Konya’nın Çumra İlçesi’nde yer alan ve dünyanın en tanınmış arkeolojik alanlarından biri olan Çatalhöyük kazılarının da destekçisi oldu ve 14 Haziran 2019 tarihinde bu kapsamda “Çatalhöyük” konulu bir panel düzenledi.

 

 

Çatalhöyük’ adlı panel

 

 

18 Nisan 2019 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen panelde otizmde bireylerin eğitiminde mevcut durum ile geleceğe dair hedef ve öneriler tartışıldı. Oturum başkanlığını Otizm Dernekleri Federasyon Başkanı Ergin Güngör’ün yaptığı panele Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Hayata Katılım Daire Başkan Vekili Elçin Tenteriz, Anadoşlu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Atilla Cavkaytar ile Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İlgi Otizm Derneği Eğitim Koordinatörü Dr.Ersin Ufuk Timuçin konuşmacı olarak katıldı.

 “Otizmde Bireyler Eğitimde Nerede? Geleceğe Dair Hedef ve Öneriler” adlı panel

 

 

 

37. DYO Resim Ödülleri İstanbul Sergisi kapsamında “Türkiye’de Sanat Eğitimi ve Genç Sanatçıların Beklentileri” konulu panel Küratör Denizhan Özer başkanlığında , Prof. Dr. Tülin Onat ve sanatçı Ekrem Kahraman’ın katılımıyla Galata Rum Okulu’nda 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşti.

Türkiye'de Sanat Eğitimi ve Genç Sanatçıların Beklentileri’ adlı panel

 

 

 

 

 

 

37. DYO Resim Ödülleri İstanbul Sergisi kapsamında ‘Yarışmalarda Değer Bulan Sanatın Gelecekteki Yeri’ konulu panel, Prof. Dr. Devrim Erbil başkanlığında, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Günay ve Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin’in katılımıyla Galata Rum Okulu’nda 16 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşti.

 

 “Yarışmalarda Değer Bulan Sanatın Gelecekteki Yeri” adlı panel

 

 

 

Mart 2018 tarihinde “Atatürk’ün Kadına Bakışı ve Devrimleri” başlıklı panel, Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenmiştir. Panelde, Atatürk ve Cumhuriyet’in kadına kazandırdığı haklar, kadının yaşamdaki önemi ve toplum hayatında kadının rolü konuşulmuştur.

 

 

 

Atatürk’ün Kadına Bakışı ve Devrimleri’ adlı panel

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Otizmde Sanat ve Spor Çalışmalarının Gelişime Katkısı” adlı panel

 

 

Otizm konusundaki çalışmaları ve eğitim destekleri ile öne çıkan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, otizm farkındalığını artırmak amacıyla “Otizm Farkındalık Ayı” olarak kabul edilen Nisan ayında paneller düzenlemeye devam etti.  Bu kapsamda düzenlenen panellerden ilki; “Otizmde Beslenme ve Psikiyatrik Etkileri” başlığıyla, ikincisi “Otizmde Sanat ve Spor Çalışmalarının Zihinsel Gelişime Katkısı” başlığıyla Nisan 2018 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

 

 “Otizmde Beslenme Ve Psikiyatrik Etkileri” adlı panel

 

37. DYO Resim Ödülleri etkinliği kapsamında sergilerin yapılacağı 4 ilde organize edilen  “Dünyada ve Türkiye’de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları” konulu panelin ilki Aralık 2017 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Salon Anadolu’da, ikincisi Şubat 2018 tarihinde Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda, üçüncüsü Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Cermodern Sanatlar Merkezi’nde, dördüncüsü Mayıs 2018 tarihinde Adana 75.Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

“Dünyada ve Türkiye'de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları’’ paneli - Eskişehir

 

 

 

 

 

 

 

“Dünyada ve Türkiye'de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları’’ paneli - İzmir

 

 

 

 

 

 

 

“Dünyada ve Türkiye'de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları’’ paneli - Ankara

 

 

 

 

 

 

 

“Dünyada ve Türkiye'de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları’’ paneli - Adana

 

 

Devletin olduğu kadar özel kurumların ve kişilerin de tarihimizin toprak altındaki sırlarının açığa çıkarılmasına destek vermesi gerektiğine inanarak Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Üniversitesi   işbirliği ile organize edilen “Kültür Mirasımızın Ortaya Çıkarılması ve Korunmasında Sponsorluğun Önemi” adlı panel Mayıs 2017 tarihinde Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılmıştır.

 

 

 

“Kültür Mirasımızın Ortaya Çıkarılması ve Korunmasında Sponsorluğun Önemi” paneli

 

 

 

 

 

Otizm konusundaki çalışmaları destekleyen, Güzelbahçe’de otizmli öğrencilerin eğitim görmesi ve sosyal hayata kazandırılması amacıyla bir de okul yaptıran Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Nisan 2017 tarihinde “Otizmde Dil ve Konuşma Üzerine Uygulamalar’’ adlı panel Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

“Otizmde Dil ve Konuşma Üzerine Uygulamalar’’ paneli

 

 

 

   Nisan 2016 tarihinde ise Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Üniversitesi tarafından organize edilen “Otizm ve Ergenlik” adlı panel Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılmıştır.    

 

 

 

 

 

 

“Otizm ve Ergenlik" paneli

 

 

 

2015 yılının, Dünya Otizm Farkındalık Ayı olarak bilinen, Nisan ayında Otizme dikkat çekmek ve farkındalığa katkı sağlamak amacıyla Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Üniversitesi tarafından organize edilen “Otizm ve İletişim” adlı panel Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 “Otizm ve İletişim” paneli

 

 

 

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Üniversitesi tarafından organize edilen “Türk Plastik Sanatlarının Ulaştığı Noktada Yarışmalı Sergilerin Önemi” konulu panel Yaşar Üniversitesi Alsancak Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

“Türk Plastik Sanatlarının Ulaştığı Noktada Yarışmalı Sergilerin Önemi” paneli

 

 

 

2011 yılında Vakıflar haftası kapsamında, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Yaşar Üniversitesi işbirliği ile organize edilen “Vakıfların Eğitimdeki Yeri” konulu panel Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

“Vakıfların Eğitimdeki Yeri” paneli

 

 

 

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı 2011 yılında üç farklı konu altında paneller düzenleyerek topluma katkısını sürdürmüştür;

34. DYO Resim Yarışması Ankara Sergisi organizasyonu kapsamında CerModern Sanatlar Merkezi Konferans Salonu’nda “Çağdaş Resim Sanatı’nda Dyo Resim Yarışmaları ve Selçuk Yaşar Müzesi’nin Katkıları” adlı panel 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

“Çağdaş Resim Sanatı’nda Dyo Resim Yarışmaları ve Selçuk Yaşar Müzesi’nin Katkıları” paneli

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği & Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliği ile “Beslenmede İlk ve Daima: Süt” konulu panel Aralık 2007 yılında düzenlemiştir.

 

 

 

 

 

“Beslenmede İlk ve Daima: Süt” paneli

 

 

 

 

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, çocuklarımızın ve gençlerimizin beslenmesinin ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğu inancıyla, Yaşar Topluluğu Gıda Grubu ve Yaşar Üniversitesi işbirliği ile "Çocukların ve Gençlerin Sağlıklı Beslenmesi Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi" adlı paneli Mayıs 2006 yılında düzenlemiştir.

 

 

 

 

 

"Çocukların ve Gençlerin Sağlıklı Beslenmesi Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve Eğitimi" paneli

 

 

 

1998 yılında dünyanın önde gelen uluslararası akademisyenleri, Çeşme Altın Yunus’ta düzenlenen “Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Firmalar ve Yükselen Ekonomiler” konulu uluslararası kongrede buluşmuş, dört gün süren kongrede tartışılan bildiriler kitap haline getirilmiştir. Ayrıca Vakıf, farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin çok sayıda bilimsel çalışmasını kitap olarak bastırmıştır.

 

 

 

“Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Firmalar ve Yükselen Ekonomiler” uluslararası kongresi

 

 

 

 

Yine 1993 yılında Çeşme Altın Yunus’ta gerçekleştirilen “Çalışma Hayatında Esneklik” seminerinde bu güncel konu Türk ve yabancı bilim adamlarınca tartışılmış sunulan bildiriler kitap haline getirilmiştir.

1995 yılında “Çalışma Şartlarının Ekonomik Sebeplerle Değiştirilmesi” konulu seminer İstanbul’da düzenlenmiştir.

 

 

 

 

“Çalışma Hayatında Esneklik” semineri

 

 

 

1993 yılında bu tür etkinlikleri tekrar canlandıran Vakıf,  “Türkiye’de Hayvancılığın Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu bir ödüllü yarışma düzenlemiştir. Dereceye giren ilk üç eser;

  • “Türkiye’de Hayvancılığın Genel Ekonomik Durumu ve Temel Sorunları”
  • “Türkiye Hayvancılık Sektörünün Sorunlarının Çözümüne Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım”
  • “Türkiye’de Hayvancılığın Sorunları Genel Denge veya Dinamik Denge Modeli İçinde Çözüm Önerileri”

Vakıf tarafından yayınlanmıştır.

 

 

“Türkiye’de Hayvancılığın Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları” ödüllü yarışması

 

 

 

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ikinci amacı bilim, kültür ve sanat alanlarında yaratıcı, derleyici, koruyucu, tanıtıcı ve teşvik edici çalışmalar yapmak, bilim ve sanat alanlarında yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, eserler yayınlamaktır.

Bu kapsamda 1978 yılında Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı “1978 Yılına Girerken, Türkiye’nin Ekonomik Bunalımı” ve “Türkiye’nin Kalkınmasında Yabancı Sermaye Gerekli midir?” konulu iki açık oturum düzenlemiş, bilim ve iş adamlarının tebliğleri tartışılmış ve ikinci açık oturumun tebliğleri daha sonra Vakıf yayını olarak yayımlanmıştır.

 

 “1978 Yılına Girerken, Türkiye’nin Ekonomik Bunalımı” ve 
“Türkiye’nin Kalkınmasında Yabancı Sermaye Gerekli midir?” açık oturumları