Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bursları
BAŞVURU KOŞULLARI
• T.C. Vatandaşı olmak,
• Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
• Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
• Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak,
• Başarılı öğrenci olmak.
      Başarı Koşulları:
      • Mesleki ortaöğrenime yeni kayıt yaptıranlar için; Diploma notu giriş sırasına göre önde olmak.
      • Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
 
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK 
Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde YEKV'ye maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine YEKV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca YEKV'ye manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda YEKV'nin tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Vicdani yükümlülük belgesi için tıklayınız.
       
ADAY OLAMAYACAKLAR
• Mesleki eğitim veren liseler dışında okuyan öğrenciler.
 
BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER
YEKV'nin web sayfasından temin edilecek "YEKV Burs Başvuru Formu"na;
Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını ve kazandığı okulu gösteren belge,
Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,
Tüm Öğrenciler:
      • Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
      • Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Okul Müdürlüğünden)
      • Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
      • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge, e-devlet),
      • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)
        (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
      • Nüfus Cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
      • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.)
      • Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,
      • 1 mutaber kişiden referans mektubu
      • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
          - Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten),  
          - Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi (www.gib.gov.tr adresinden),
          - Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
            Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
          - Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-devlet),
          - Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasından) 
          - Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)  
            Not: Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (e-devlet)
          - Aileye ait araç varsa araç tescil belgesi (e-devlet) 
            Not: Aileye ait araç yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (e-devlet)
            Not: Anne, baba dışında (büyükanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.
      • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)
 

ÖNEMLİ NOTLAR 

• Mülakat tarihleri Vakfımız tarafından öğrencilere e-posta ile duyurulacaktır.

• Mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler YEKV’nın internet sitesinden doldurduğu burs başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak, yukarıda belirtilen bütün belgeleri Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın e-posta adresine (vakif@yasar.com.tr) göndermeleri gerekmektedir.(Belgeler belirtilen tarihten önce teslim alınmayacaktır.)

• YEKV Burs Başvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, YEKV Burs Başvuru Formu'nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Seçimler Vakfımızın burs komisyonları tarafından yapılacaktır.
• Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz.
• “Online Burs Başvurusu” hakkındaki sorularınız için yetkililere 0 232 495 00 82 / 80 no’lu telefonu hafta içi 09:00 - 17:30 saatleri arasında ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 
BURSUN ÖDENMESİ
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olmak üzere en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlar. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır. 
 
BURSLARIN KESİLMESİ
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.
• Öğrencinin alttan dersinin olması,
• Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
• Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması,
• Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması,
• Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,
• Öğrencinin alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması,
https://yasarvakfi.org.tr/
• Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
• Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabul edilmiş bir mazeretinin bulunmaması.
• Öğrencinin herhangi bir özel veya kamu kuruluş veya kişiliğinden burs ve öğretim amacıyla bir yardım ve gelir sağladığının tespiti. 
• Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu Vakıf’a bildirir ve burs ödemesi kesilir.
 
Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Burs başvurusu için  tıklayınız.