DYO Resim Ödülleri

Türkiye’nin ilk boya fabrikası Dyo, Türk resim sanatını ve yetenekli ressamları desteklemektedir. Türkiye’nin sanat geçmişinde önemli izler bırakan Dyo Resim Yarışması; ilk kez 1967 yılında, Dyo’nun kuruluşundan sadece 13 yıl sonra düzenlenmiştir. O tarihten bu yana sanata değer katmayı sürdüren Dyo, bu önemli proje ile resim sanatının ülkemizde köklerini güçlü bir şekilde salmasını ve gelecek nesillere miras bırakılmasını amaçlamıştır. Yarım yüzyıla yaklaşan bu süreçte, sanat tarihine ve hafızalara da birbirinden ünlü ressamları ve eserleri ile kazınan Dyo Resim Yarışması, özel sektörün resim sanatına verdiği en büyük desteklerden biri olarak da bilinmektedir. 

 

 

Dyo Resim Yarışması’nın ilk altısının merkez İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi sanatçılarına seslenen bir organizasyon kimliği taşımış olmasında, sanat etkinliklerini bu bölgemize yayma işlevinin önemli bir rol oynadığı söylenebilir. İlk sergiye 91 sanatçı 271 eserle başvuruda bulunurken bu sayı her sene artmıştır.


 

 

Üçüncü sergiden sonra, kapsamının Türkiye çapında ele alınması yolundaki istekler giderek yoğunlaşmış, 1973’te Cumhuriyet’in kuruluşunun 50. yılı nedeniyle Dyo, söz konusu etkinliği yurt çapında organize etmiştir. Böylece yarışmanın ikinci dönemi başlamıştır. 

 

 

 

Bütün bu gelişmeler özel bir kuruluşun organize ettiği bir etkinlik olarak Dyo Resim Yarışması Sergileri’nin yurt çapındaki sanatsal birikimi ve oluşumları toparlayıp değerlendirilmekte, devlet sergilerine paralel bir işlevi paylaşmakta olduğunu kanıtlamaktadır. 

 

 

Gerek ilk dönemde, gerekse 1973 sonrasında Dyo sergilerinin düzenlenmesinin temel amacı, Türk resim sanatında gelişmeleri desteklemek ve böylece kültürel planda katkı sağlayıcı bir görev üstlenmektir. Seçici kurulların belirlenmesinde, sergilerin düzeninde, yapıtların teslim alındığı andan itibaren satış fiyatları üzerinden sigorta ettirilerek güvence altına alınmasında, ödüller dışındaki bütün resimlerin satış fiyatları üzerinden satışa sunulmasında, yarışmanın açılışında ve sonuçlanmasında basın yoluyla yapılan duyurularda, taşıma ve sergilemede sanatçı hakları ve genel standartlara uyum her zaman göz önünde tutulan öğeler olmuştur. 

 

 

 

Türk Resim Sanatı ustalarından (Adnan Çoker, Zafer Gençaydın, Hayati Misman, Yalçın Gökçebağ, Zahit Büyükişliyen, Cavit Atmaca, Cuma Ocaklı, Mustafa Ayaz, Şeref Bigalı, Bilal Erdoğan, Fahri Sümer, Gencay Kasapcı, Kadir Ata, Alaattin Aksoy, Hüseyin Bilişik, Adnan Onbaşıoğlu, Nejat Akkan, Adem Genç, Veysel Günay, Bekir Sami Çimen, Alp Tamer Ulukılıç, Mehmet Güler, Devrim Erbil ve daha pekçok), adlarını duymadığımız amatör gençlere dek çok sayıda sanatçının çalışmalarını ve gelişim aşamalarını Dyo Resim Yarışmaları’nda izlemek mümkündür. Dyo Resim Yarışmaları Sergileri izlenerek, resim sanatımızdaki güncel gelişmeler, yeni eğilim ve araştırmalar üzerine toplu bir görüş elde edilebilmektedir. 

 

 

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın eğitim hizmetlerinin yanı sıra kültür hizmetleri kapsamında düzenlediği Dyo Resim Yarışmaları ve sergileri, devlet sergilerinin yanında, özellikle genç sanatçı kuşaklarının büyük oranda katıldıkları sanat etkinliği olma özelliğini 1990’lı yıllarda da sürdürmüştür. 2000’li yıllara gelindiğinde ise yarışmaya katılan eserler artmaya devam etmiş, yarışma yabancı ülkelerden katılan sanatçılar sayesinde uluslararası boyut kazanmıştır.

 

 

 

1967 yılından bu yana sürdürülen, Türk resim sanatına bir çok sanatçı kazandıran ve özel sektör tarafından düzenlenen ve desteklenen ilk resim yarışması niteliğindeki DYO Resim Yarışmalarının ticari faaliyetlerin gölgesinde kalmasını önlemek amacıyla 1993 yılından sonra iki yılda bir olmak kaydıyla, DYO adına Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenmesi kararı alınmıştır. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ilk yıl yarışma gerçekleştirmekte, kazanan eserler belirlenmekte ve ödül töreni yapılmakta; ikinci yıl ise ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler yurt içinde çeşitli illerde sergilenmekte ve zaman zaman da yurt dışına açılmaktadır.
 

İstanbul, Ankara, İzmir dışında bugüne dek Bursa, Trabzon, Antalya, Konya, Denizli, Adana, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Erzurum, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Samsun, Van, Edirne, Malatya, Kayseri ve Romanya / Bükreş ile Kıbrıs / Lefkoşa’da sergiler açılmıştır.

 

DYO Resim Ödüllerini incelemek için tıklayınız...